Logo Devir

SENE SONU LOGO DEVİR İŞLEMİ

Sene Sonu Devir işlemi

Logo Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir. Logo Devir, birçok açıdan büyük önem arzettiğinden, mutlaka yetkili logo iş ortakları danışmanlığında yürütülmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

https://www.logo.com.tr/

logo devir işlemi

Logo Devir'de Önemli Uyarılar

Start Devir, Go Plus Devir, Go 3 Devir, Tiger Plus Devir, Tiger 3 Devir, Tiger Enterprise 3 Logo Devir şleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.  Logo Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır. Logo Devir ‘den önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Logo Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.  Logo Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.

 1. Alım-Satım Tanımları

  Devir işlemi ödeme/tahsilât üzerinden yapılırsa Borç Takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır.

 2. Stok

  -İrsaliye devri yapılmaz. Faturalanmamış irsaliyelerin tümü faturalandırılmalıdır.
  -Kapandı ya da Tamamı Sevkedildi statüsündeki sipariş fişleri devredilmez.

 3. Fatura

  Proforma faturalarınızın tümünün faturalandırılmış olması gerekir.

 4. Cari

  İrsaliye riski devredilmeyecektir. Çünkü irsaliye devri yapılmaz. Tüm irsaliyelerin faturlandırılmış olması gerekmektedir.

 5. Çek/Senet

  Vadesi geldiği halde tahsil edilmemiş tüm çeklerin tahsil edilmiş olması gerekir.

 6. Muhasebe

  Hesap planınında yılsonu kapanış işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

 7. Genel

  Logo Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmadığından emin olunmalıdır.
  -Tüm devir işlemleri öncesinde mutlaka kendiniz gerekli raporlarınızı alınız ve yedekleme işleminizi yapınız.
  -Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.